Δανάη Δεληγεώργη

Η Δρ Δανάη Δεληγεώργη είναι απόφοιτος του τμήματος Φ.Π.Ψ. (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) με κατεύθυνση Ψυχολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το 2011 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της πάνω στην εκπαίδευση και τις κοινωνικοσυναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών και ταλαντούχων ανθρώπων στο Northeastern Illinois University, MA in Gifted Education στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ το 2021 ολοκλήρωσε το Διδακτορικό της, στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Δράσεις μέχρι και το 2022

1330

Καθοδήγηση χαρισματικών ανθρώπων

137

Διαλέξεις

Όραμα

Μία κοινωνία που απαρτίζεται από ανθρώπους με εσωτερική ισορροπία, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα πηγή έμπνευσης προς την προσωπική εξέλιξη και χώρο ανάπτυξης με στόχο την ευημερία του συνόλου.

Στόχος

Η υποστήριξη χαρισματικών, ταλαντούχων ανθρώπων και των οικογενειών τους ώστε να χτίσουν ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να κατακτήσουν τους στόχους τους: πνευματικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικούς.

Ατομική Καθοδήγηση

Η καθοδήγηση σε ατομικό επίπεδο προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να εντοπίσουν τους τομείς της ζωής τους που επιθυμούν αλλαγές, να προσδιορίσουν τους στόχους τους και να σχεδιάσουν μία στρατηγική δράσης που θα τους εξασφαλίσει την εξέλιξη που επιδιώκουν.

Ομαδική Καθοδήγηση Γονέων

Οι γονείς χαρισματικών παιδιών μπορούν να συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις όπου αναλύονται οι ιδιαίτερες κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών παιδιών καθώς επίσης και γονεϊκά ζητήματα που σχετίζονται με αυτές τις ανάγκες.

Επαγγελματικές Συνεργασίες

Αναπτύσσοντας μία στενή συνεργασία με τον εκάστοτε οργανισμό ή εταιρεία, σχεδιάζονται εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των μαθητών και ενήλικων εκπαιδευομένων.